İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Mezun Platformu

İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Mezun İletişim Ofisi

Adres: İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar İstanbul

Web: http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/

E-posta: ulf@istanbul.edu.tr