Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

Yüksek Lisans Programı

Bu program, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.

  • Paylaş

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de son yıllarda gelişmekte olan lojistik sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını, işletmecilik perspektifiyle geliştirilen eğitim programıyla karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Gün geçtikçe büyüyen sektörün kurumsal gelişiminde rol alacak insan kaynağını yetiştirmek amacıyla farklı disiplinlerde lisans derecesi almış adayları, ulaştırma ve lojistik konularında geliştirmek, lojistik alanında lisans düzeyinde eğitim almış adayları ise ileri düzeyde lojistik yönetimi becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ülkemizde lojistik eğitiminde ilk ve öncü olan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun gelecekteki akademik kadrosunu oluşturmanın yanında diğer üniversitelerin akademik kadrolarının oluşturulması için lisansüstü çalışmalar yapmak ve lojistik alanında akademisyenler yetiştirmek programın bir diğer amacıdır. Ulaştırma ve lojistik alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapılmasına öncülük ederek, Türkiye’de bu bilim dalının gelişimini sağlarken reel sektör için de çözümler üretmek, akademik yaşam – sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitenin bir diğer misyonunu da gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.​ Disiplinler arası bir konu olan ulaştırma ve lojistik yönetimi yüksek lisans programı; ağırlıklı olarak Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Anabilim dalı olmak üzere, İşletme Anabilim Dalı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden dersler içermektedir. Eğitim programının uygulanmasında da Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu öğretim üyeleri ağırlıklı olmak üzere, İstanbul Üniversitesi’nin ilgili anabilim dallarından öğretim üyeleri görev almaktadır. Dersler, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun İ. Ü. Avcılar Yerleşkesi’ndeki binasında, lisansüstü programlar için ayrılmış olan sınıflarda yürütülmektedir. Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na kabul, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öğrenci kabulüne ilişkin 9. Maddesi uyarınca; lisans derslerinin not ortalaması, ALES veya eşdeğer sınav, yabancı dil sınavı ve mülâkat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Lisans derecesi almak için gerekli olan kredi sayısı 30 olup, öğrenciler mezun olabilmek için yüksek lisans tezini tamamlamış olmalıdır. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak, 16.06.2014 tarihinde IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği) ile imzaladığımız akreditasyon anlaşması çerçevesinde, tüm yüksek lisans mezunlarımız, lisans diplomalarına ek biçimde, uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikası (CPC, Certificate of Professional Competence) sahibi olacaklardır.