İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Mezun Platformu

İstatistikler

Bu sayfada İ.Ü. ULF Mezun Platformu mezun profili hakkında istatistikler paylaşılmaktadır. Hazırlanan istatistikler sadece sisteme kayıtlı mezunları kapsamakta olup tüm mezunların profilini göstermemektedir.

Son güncelleme: 27 Mayıs 2024 18:35

Bugün itibariyle mezun platformuna 477 mezun kayıtlı bulunmaktadır. Mezun platformuna en son dahil olan mezunumuz 27 Mayıs 2024 tarihinde kayıt olmuştur. Mezunlarımızın yaş ortalaması ~25,89 olarak hesaplanmıştır. Mezunlarımızın okulumuzda aldığı ortalama eğitim süresi ~4,63 yıldır.


  • 37,74%

  • 53,04%

Mezunlarımızı cinsiyet dağılımlarına göre incelediğimizde, mezun platformuna 180 Kadın, 253 Erkek kayıtlı mezunumuz bulunmaktadır.


  • 85,32%

  • 5,45%

  • 0%

Fakültemize lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde programlar yürütülmektedir. Fakültemiz bünyesinde Lisans düzeyinde 4, Yüksek Lisans düzeyinde 2, Doktora düzeyinde 1 programdan mezun verilmiştir. Mezunlarımızın düzeylere göre dağılımı incelendiğinde Lisans düzeyinde 407, Yüksek Lisans düzeyinde 26, Doktora düzeyinde 0 mezunumuz bulunmaktadır.


Mezunlarımızın program bazında dağılımları;
Kara Ulaştırma programından 12 (2,52%), Hava Ulaştırma programından 8 (1,68%), Ulaştırma ve Lojistik [ULYO] programından 172 (36,06%), Ulaştırma ve Lojistik programından 215 (45,07%), Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi programından 25 (5,24%), Akıllı Ulaşım Sistemleri programından 1 (0,21%), mezun olarak gerçekleşmiştir.

Lisans programlarında isteğe bağlı hazırlık eğitimi alanların oranı 8,81%'dır.

* Kara Ulaştırma, Hava Ulaştırma, Ulaştırma ve Lojistik [ULYO], programları kapatılmış olup, bu programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Fakültemiz mezunlarının mezuniyet dönemine göre dağılımları incelendiğinde;
1999-2000 döneminde 1 (0,21%), 2003-2004 döneminde 4 (0,84%), 2004-2005 döneminde 3 (0,63%), 2005-2006 döneminde 10 (2,10%), 2006-2007 döneminde 2 (0,42%), 2007-2008 döneminde 7 (1,47%), 2008-2009 döneminde 10 (2,10%), 2009-2010 döneminde 15 (3,14%), 2010-2011 döneminde 15 (3,14%), 2011-2012 döneminde 14 (2,94%), 2012-2013 döneminde 13 (2,73%), 2013-2014 döneminde 14 (2,94%), 2014-2015 döneminde 13 (2,73%), 2015-2016 döneminde 11 (2,31%), 2016-2017 döneminde 25 (5,24%), 2017-2018 döneminde 27 (5,66%), 2018-2019 döneminde 58 (12,16%), 2019-2020 döneminde 127 (26,62%), 2020-2021 döneminde 7 (1,47%), 2021-2022 döneminde 10 (2,10%), 2022-2023 döneminde 31 (6,50%), 2023-2024 döneminde 16 (3,35%) mezun verildiği görülmektedir.


Mezunlarımızı çalışma durumlarına göre incelediğimizde, mezun platformunda Çalışmıyor, 145 (30,40%); Kendi işinde çalışan, 22 (4,61%); Özel sektör çalışanı, 200 (41,93%); Kamu sektörü çalışanı, 66 (13,84%) mezunumuz bulunmaktadır.


Lojistik sektöründe çalışan mezunlarımızın lojistiğin temel fonksiyonlarına göre dağılımları baz alındığında dağılımları Müşteri hizmetleri fonksiyonunda, 31 (6,50%); Talep tahmini fonksiyonunda, 2 (0,42%); Sipariş işleme fonksiyonunda, 4 (0,84%); Tedarik fonksiyonunda, 18 (3,77%); Depolama fonksiyonunda, 5 (1,05%); Ulaştırma fonksiyonunda, 125 (26,21%) mezun olarak gerçekleşmiştir.