İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Mezun Platformu

İstatistikler

Bu sayfada İ.Ü. ULF Mezun Platformu mezun profili hakkında istatistikler paylaşılmaktadır. Hazırlanan istatistikler sadece sisteme kayıtlı mezunları kapsamakta olup tüm mezunların profilini göstermemektedir.

Son güncelleme: 05 Aralık 2023 15:25

Bugün itibariyle mezun platformuna 462 mezun kayıtlı bulunmaktadır. Mezun platformuna en son dahil olan mezunumuz 05 Aralık 2023 tarihinde kayıt olmuştur. Mezunlarımızın yaş ortalaması ~25,90 olarak hesaplanmıştır. Mezunlarımızın okulumuzda aldığı ortalama eğitim süresi ~4,60 yıldır.


  • 38,10%

  • 53,03%

Mezunlarımızı cinsiyet dağılımlarına göre incelediğimizde, mezun platformuna 176 Kadın, 245 Erkek kayıtlı mezunumuz bulunmaktadır.


  • 85,93%

  • 5,19%

  • 0%

Fakültemize lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde programlar yürütülmektedir. Fakültemiz bünyesinde Lisans düzeyinde 4, Yüksek Lisans düzeyinde 2, Doktora düzeyinde 1 programdan mezun verilmiştir. Mezunlarımızın düzeylere göre dağılımı incelendiğinde Lisans düzeyinde 397, Yüksek Lisans düzeyinde 24, Doktora düzeyinde 0 mezunumuz bulunmaktadır.


Mezunlarımızın program bazında dağılımları;
Kara Ulaştırma programından 12 (2,60%), Hava Ulaştırma programından 8 (1,73%), Ulaştırma ve Lojistik [ULYO] programından 170 (36,80%), Ulaştırma ve Lojistik programından 207 (44,81%), Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi programından 23 (4,98%), Akıllı Ulaşım Sistemleri programından 1 (0,22%), mezun olarak gerçekleşmiştir.

Lisans programlarında isteğe bağlı hazırlık eğitimi alanların oranı 9,09%'dır.

* Kara Ulaştırma, Hava Ulaştırma, Ulaştırma ve Lojistik [ULYO], programları kapatılmış olup, bu programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Fakültemiz mezunlarının mezuniyet dönemine göre dağılımları incelendiğinde;
1999-2000 döneminde 1 (0,22%), 2003-2004 döneminde 4 (0,87%), 2004-2005 döneminde 3 (0,65%), 2005-2006 döneminde 10 (2,16%), 2006-2007 döneminde 2 (0,43%), 2007-2008 döneminde 7 (1,52%), 2008-2009 döneminde 10 (2,16%), 2009-2010 döneminde 15 (3,25%), 2010-2011 döneminde 15 (3,25%), 2011-2012 döneminde 14 (3,03%), 2012-2013 döneminde 13 (2,81%), 2013-2014 döneminde 14 (3,03%), 2014-2015 döneminde 13 (2,81%), 2015-2016 döneminde 11 (2,38%), 2016-2017 döneminde 24 (5,19%), 2017-2018 döneminde 27 (5,84%), 2018-2019 döneminde 57 (12,34%), 2019-2020 döneminde 127 (27,49%), 2020-2021 döneminde 7 (1,52%), 2021-2022 döneminde 9 (1,95%), 2022-2023 döneminde 29 (6,28%), 2023-2024 döneminde 9 (1,95%) mezun verildiği görülmektedir.


Mezunlarımızı çalışma durumlarına göre incelediğimizde, mezun platformunda Çalışmıyor, 140 (30,30%); Kendi işinde çalışan, 21 (4,55%); Özel sektör çalışanı, 194 (41,99%); Kamu sektörü çalışanı, 66 (14,29%) mezunumuz bulunmaktadır.


Lojistik sektöründe çalışan mezunlarımızın lojistiğin temel fonksiyonlarına göre dağılımları baz alındığında dağılımları Müşteri hizmetleri fonksiyonunda, 30 (6,49%); Talep tahmini fonksiyonunda, 2 (0,43%); Sipariş işleme fonksiyonunda, 4 (0,87%); Tedarik fonksiyonunda, 18 (3,90%); Depolama fonksiyonunda, 5 (1,08%); Ulaştırma fonksiyonunda, 119 (25,76%) mezun olarak gerçekleşmiştir.