İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Mezun Platformu

İstatistikler

Bu sayfada İ.Ü. ULF Mezun Platformu mezun profili hakkında istatistikler paylaşılmaktadır. Hazırlanan istatistikler sadece sisteme kayıtlı mezunları kapsamakta olup tüm mezunların profilini göstermemektedir.

Son güncelleme: 28 Temmuz 2020 16:20

Bugün itibariyle mezun platformuna 248 mezun kayıtlı bulunmaktadır. Mezun platformuna en son dahil olan mezunumuz 28 Temmuz 2020 tarihinde kayıt olmuştur. Mezunlarımızın yaş ortalaması ~27,27 olarak hesaplanmıştır. Mezunlarımızın okulumuzda aldığı ortalama eğitim süresi ~4,64 yıldır.


  • 38,71%

  • 51,21%

Mezunlarımızı cinsiyet dağılımlarına göre incelediğimizde, mezun platformuna 96 Kadın, 127 Erkek kayıtlı mezunumuz bulunmaktadır.


  • 88,31%

  • 1,61%

  • 0%

Fakültemize lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde programlar yürütülmektedir. Fakültemiz bünyesinde Lisans düzeyinde 4, Yüksek Lisans düzeyinde 2, Doktora düzeyinde 1 programdan mezun verilmiştir. Mezunlarımızın düzeylere göre dağılımı incelendiğinde Lisans düzeyinde 219, Yüksek Lisans düzeyinde 4, Doktora düzeyinde 0 mezunumuz bulunmaktadır.


Mezunlarımızın program bazında dağılımları;
Kara Ulaştırma programından 11 (4,44%), Hava Ulaştırma programından 8 (3,23%), Ulaştırma ve Lojistik [ULYO] programından 143 (57,66%), Ulaştırma ve Lojistik programından 57 (22,98%), Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi programından 3 (1,21%), Akıllı Ulaşım Sistemleri programından 1 (0,40%), mezun olarak gerçekleşmiştir.

Lisans programlarında isteğe bağlı hazırlık eğitimi alanların oranı 11,69%'dır.

* Kara Ulaştırma, Hava Ulaştırma, Ulaştırma ve Lojistik [ULYO], programları kapatılmış olup, bu programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Fakültemiz mezunlarının mezuniyet dönemine göre dağılımları incelendiğinde;
1999-2000 döneminde 1 (0,40%), 2003-2004 döneminde 3 (1,21%), 2004-2005 döneminde 2 (0,81%), 2005-2006 döneminde 10 (4,03%), 2006-2007 döneminde 2 (0,81%), 2007-2008 döneminde 7 (2,82%), 2008-2009 döneminde 9 (3,63%), 2009-2010 döneminde 15 (6,05%), 2010-2011 döneminde 14 (5,65%), 2011-2012 döneminde 13 (5,24%), 2012-2013 döneminde 13 (5,24%), 2013-2014 döneminde 14 (5,65%), 2014-2015 döneminde 9 (3,63%), 2015-2016 döneminde 9 (3,63%), 2016-2017 döneminde 22 (8,87%), 2017-2018 döneminde 26 (10,48%), 2018-2019 döneminde 49 (19,76%), 2019-2020 döneminde 5 (2,02%) mezun verildiği görülmektedir.


Mezunlarımızı çalışma durumlarına göre incelediğimizde, mezun platformunda Çalışmıyor, 62 (25%); Kendi işinde çalışan, 9 (3,63%); Özel sektör çalışanı, 91 (36,69%); Kamu sektörü çalışanı, 61 (24,60%) mezunumuz bulunmaktadır.


Lojistik sektöründe çalışan mezunlarımızın lojistiğin temel fonksiyonlarına göre dağılımları baz alındığında dağılımları Müşteri hizmetleri fonksiyonunda, 14 (5,65%); Talep tahmini fonksiyonunda, 2 (0,81%); Sipariş işleme fonksiyonunda, 2 (0,81%); Tedarik fonksiyonunda, 12 (4,84%); Depolama fonksiyonunda, 2 (0,81%); Ulaştırma fonksiyonunda, 53 (21,37%) mezun olarak gerçekleşmiştir.