Ulaştırma ve Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik

Lisans Programı

Bu program, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi bünyesinde yürütülen tek lisans programıdır.

  • Paylaş

Ulaştırma ve Lojistik Lisans Programı, dünya üzerinde hızla gelişmekte olan lojistik sektörünün nitelikli işgücü gereksinimini karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Lojistik sektörünün, mal ve hizmet ihtiyacı gidermek üzere faaliyet gösteren diğer sektörlerle yoğun biçimde ilişkili olması ve gerek ulusal gerekse uluslararası ticaret sisteminin en önemli rekabet avantajlarından birisini oluşturması nedeniyle, bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bu bölümde eğitim gören öğrencilerden, mezun olduklarında, çalışacakları işletmelerin başarısında önemli rol oynayacak en ucuz maliyetle mal ve hizmetin tedarik edilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasına ilişkin temel lojistik kuramlarını ve lojistik yönetim tekniklerini uygulamaları beklenir. Bu açıdan bakıldığında, mezunlar, ulusal ya da uluslararası kargo, taşımacılık ve lojistik işletmelerinde, bunlara yan hizmetler sunan liman, havalimanı, istasyon, terminal, vb. işletmelerde, diğer işletmelerin lojistik ve dağıtım bölümlerinde, sigorta, gümrükleme ve depolama hizmeti veren işletmelerde çalışabildikleri gibi, kendi işletmelerini de kurabilecek biçimde yetiştirilmektedir. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak, 16.06.2014 tarihinde IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği) ile imzaladığımız akreditasyon anlaşması çerçevesinde, tüm lisans mezunlarımız, lisans diplomalarına ek biçimde, uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikası (CPC, Certificate of Professional Competence) sahibi olma imkanı elde etmiştir.